Servisné strediská

Zaujali sme Vás?
Zobraziť kontaktné údaje

ACER

Acer Czech Republic s.r.o., Servisní centrum, CTPark Brno, Tuřanka 100, 627 00 Brno-Slatina, Česká republika, Kontaktný telefón servisného centra: 02/49207070
Servis Acer bude komplexne riešiť záručné i pozáručné servisné prípady. V prípade poruchy Vášho produktu Acer vždy najprv telefonicky kontaktujte servisné centrum na nižšie uvedenom čísle, v pracovných dňoch medzi 8:00 a 17:00.

 

Zákazník preberá zodpovednosť za zálohu svojich dát. Za prípadnú stratu dát neručíme! V prípade, že chyba bola spôsobená SW problémom, bude Vám účtovaná čiastka 64,37,- € za obnovu operačného systému (tzv. Recovery), prípadne bude zariadenie vrátené späť bez obnovy za poplatok 34.85,- € (preprava, poistenie a manipulácia). Pokiaľ potrebujete asistenciu pri obnove operačného systému, kontaktujte, prosím, Call Centrum Acer. Ak oprava (v súlade so záručnými podmienkami) nebude uznaná ako záručná, bude Vám na opravu zariadenia zaslaná cenová ponuka. V prípade jej odmietnutia Vám bude účtovaný poplatok 34,85,- € (preprava, poistenie a manipulácia).“

Kontaktný telefón Call Centrum: 02/49207070
možnosť nahlásenia reklamácie mailom: service_brno@acer-euro.com

Operátor Vás bude informovať o ďalšom postupe. Prosíme, pre rýchle vyriešenie telefonátu majte pripravené sériové číslo reklamovaného výrobku a u záručnej oprave aj nákupný doklad.

AOC monitory
Monitory AOC servisuje firma Asupport, s.r.o.

ASUPPORT
Stará Vajnorská 17/A
831 04 Bratislava

Tel: +421 2 5262 6557
Tel: +421 2 5262 6558
Fax: +421 2 5262 6559
asupport@asupport.sk
Otváracia doba

Pondelok až štvrtok
9:00 - 12:00 ; 13:00 - 17:00

APC

Reklamácia sa nahlasuje vyplnením webového formuláru na stránke http://www.apc.com/support/contact/ask_apc.cfm .Zákazník obdrží novy kus výrobku a následné odošle svoj vadný kus. Dopravu zabezpečí kurierská služba bezplatne.
Všetky otázky možno položiť cez bezplatné telefónne číslo:

v Slovenskej republike 0800 172 063
v Českej republike 0800 102 063

Doprava UPS v záruke je zadarmo!

APPLE

C.C.Computer s.r.o.
Varšavská 11
831 03 Bratislava 3
tel.:421-2-44 45 99 55
fax:421-2-43 41 14 49

 

APPLE

Swiss, spol. s. r.o.
Wolkrova 2,
851 01 Bratislava - Petržalka
Tel.: 02 / 6720 2080, Fax: 02 / 6720 2081, servis@swisshp.sk

Poskytujeme bezplatný zvoz kurierom ( do servisu a späť ) na všetky Apple produkty. Záručný servis poskytujeme v zmysle Apple záručných podmienok v súlade s SK legislatívou t.j. spotrebitelia občania = 24 mesačný záručný servis v ktoromkoľvek našom servisnom stredisku.

O zvoz takéhoto zariadenia môžete požiadať mailom na preprava@swisshp.sk alebo vyplniť objednanie prepravy na http://www.swissservice.sk/objednanie-prepravy-pre-zariadenia-v-zarucnej-lehote/

Servisne stredisko LC Trading s.r.o.

LC Trading
Bratislavska 45
917 02 Trnava

Michal Hornak, servisny technik
Hornak@lctrading.sk
Dir. link: 033/2933108
Fax: 033/2933107

www.lctrading.sk

ASUS

Nahlásenie reklamácie treba uskutočni» vyplnením webového formuláru na adrese
https://eu-rma.asus.com/pick_eu/cz/ a riadi» sa následne pokynmi zo servisu. Bezplatnú
dopravu zabezpečuje priamo od zákazníka a po oprave spä» k zákazníkovi DPD.
https://eu-rma.asus.com/pickup_europe/pickup.aspx?country=cz
Kontakt na servis: ASUS Czech s.r.o., Na Rovince 887, 720 00 Ostrava-Hrabova, Tel.:
+420 596 766 888, mail: reklamace@asus.com.tw

Asus support

http://support.asus.com/repair/repair.aspx?no=201&SLanguage=cs-cz

BENQ Zákazník musí priložiť doklad o kúpe. Servisné stredisko zabezpečuje aj zvoz do servisu . Bližšie info na : http://www.asupport.sk/index.php?page=pickup

Kontakty
ASUPPORT
Stará Vajnorská 17/A
831 04 Bratislava

Tel: +421 2 5262 6557
Tel: +421 2 5262 6558
Fax: +421 2 5262 6559
asupport@asupport.sk
Otváracia doba

Pondelok až štvrtok
9:00 - 12:00 ; 13:00 - 17:00

BOSCH

Reklamácie BOSCH sa vybavujú priamo cez predajcov,ktorých si vyhľadá prostredníctvom lokátora. Zákazník môže doručiť reklamáciu vo vlastnej réžií priamo do servisu, po oprave bude reklamácia poslaná späť zákazníkovi.
Ak využije predajcu /lokátor/, doručí kompletný tovar vo vlastnej réžií vybranému predajcovi, ten ostatné zariadi.
Požadované doklady: nákupný doklad musí byť kópia faktúry, alebo pokladničného bloku.

Link pre vyhľadanie predajcu – lokátor

 

BROTHER

AXASOFT, a.s.
Radničné námestie 4
821 05 BRATISLAVA

Tel.: +421-2-43331 583
Fax: +421-2-43335 843
E-mail: axasoft@axasoft.eu

Print Trade, s.r.o. Čajkovského 8
984 01 Lučenec

Pobočka
Šancova 48, 81105 Bratislava
tel: +421 2 524 966 16
tel: +421 2 524 503 32
fax: +421 2 524 986 42

Kontaktné osoby:
Miroslav Kipeť; ivan.kiss@printtrade.sk; +421 905 706 268

 

CANON - digitálna technika

PRO.Laika spol. s r.o., Palackého 12, 811 02 Bratislava, 02 / 5464 7792, prijem@prolaika.sk, www.prolaika.sk, servis@prolaika.sk. Vážení obchodní partneri, V súvislosti so zmenami, ktoré v súčasnosti prebiehajú v spoločnosti Canon, by sme Vás radi upozornili na niekoľko dôležitých skutočností dotýkajúcich sa záručného servisu foto-video produktov značky Canon. Nová celoeurópska organizačná štruktúra servisných stredísk Canon sprísňuje podmienky pre príjem a vykonávanie záručných, ako aj predzáručných opráv a tento proces stavia pod detailný dohľad a kontrolu. Nový systém spracovania dát nám od 01.novembra 2006 neumožní tolerovať akékoľvek chyby či nezrovnalosti v záručných dokladoch sprevádzajúcich Vaše zákazky. Všetky výrobky, ktoré budú mať chýbajúci, nesprávne či neúplne vyplnený záručný list a doklad o kúpe nebudú prijaté do záručného servisu, ale na náklady odosielateľa vrátené späť. Na akékoľvek neskoršie zmeny či doplnenia týchto dokladov nie je možné brať zreteľ. Rovnako výrobky poškodené nesprávnou manipuláciou užívateľom alebo pri preprave, vniknutím vlhkosti, prachu či iných cudzích telies nebudú v zmysle záručných podmienok uvedených na záručnom liste prijaté do záručného servisu. Vzhľadom na tieto skutočnosti by sme Vás chceli požiadať o maximálnu pozornosť pri vypĺňaní záručných dokladov pri predaji výrobku, informovanie Vašich zákazníkov o záručných podmienkach, ako aj pri odosielaní výrobkov do servisného strediska. Takýto postup zefektívni realizáciu záručného servisu a eliminuje nedorozumenia pri príjme Vašich zákaziek. V prípade akýchkoľvek otázok kontaktujte náš zmluvný autorizovaný servis na musil@prolaika.sk alebo tel. 02 54647793

 

CANON - tlačiarne

Český servis
osobné kopírky, fax s laserovou tlačou, fax s atramentovou tlačou, skener, atramentová tlačiareň, laserová tlačiareň, atramentové multifunkčné zariadenie, laserové multifunkčné zariadenie, kalkulačky

Varšavská 11, 831 03 Bratislava
Tel. +421 243 410 745
Tel. +421 244 459 955
Fax.+421 243 411 449
E-mail : bratislava@ceskyservis.cz
Otváracia doba: Po - Pia / 8:00 - 16:30 hod.

 

DELL

Telefon na nahlasovanie reklamacii: 02/57508303

Zvoz reklamácií zabezpecuje DELL.

 

DIGIPRO

eD'system Slovakia s.r.o. , Stará Vajnorská 21, 831 04 Bratislava, Slovak Republic,
Kontakt: Branislav Bakica, e-mail: bbakica@edsystem.sk
tel.: +421-2-4959 1188, fax: +421-2-49591010

 

EATON

Vlastník nefunkčného zariadenia objedná na náklady spoločnoti Europea Group prepravu u prepravcu ReMax Courier Service na tel. číslach 02/491053- 55 , 57, 58, 59. (Riadi sa pokynmi prepravcu.) Kuriéra je možné objednať aj emailom na - INFO@REMAX.SK
Zariadenie je nutné do servisu zaslať zabalené ( najlepšie v originál obale), s fotokópiou nadobúdacieho dokladu, označené štítkom:

Europea Group spol. s r.o.
Šípová 3/a , Bratislava 82107
Tel: 02 / 45525373,4,5

 • Typ zariadenia
 • Výrobné číslo
 • Dátum nadobudnutia
 • Meno – spoločnosť reklamujúceho
 • Presná adresa a kontakt na osobu pre spätné zaslanie zariadenia
 • Kontaktná emailová adresa
 • Tel. kontakt

Môžete aj naskenovať nadobúdací doklad a dopísať chýbajúce informácie. V prípade čitateľnosti všetkých potrebných údajov stačí poslať takýto naskenovaný dokument na adresueuropea@europea.sk.
Opravené alebo nové zariadenie Vám bude zaslané priamo zo servisného strediska.

Záručná doba záložných zdrojov Eaton je 24 mesiacov od dátumu vystavenia dodacieho listu.

 

EPSON - tlačiarne

DOA procedúra sa vzťahuje na zariadenia vadné do 30 kalendárnych dní od predaja na koncového spotrebiteľa. Kompletné zariadenie treba doručiť na RMA oddelenie s kópiou predajného dokladu a s vypísaným EPSON záručným listom. DOA procedúru zabezpečuje p. Cíchová, mail gcichova@edsystem.sk .

V prípade, že autorizovaný servis vydá potvrdenie o neopraviteľnosti EPSON zariadenia, treba potvrdenie zaslať mailom na adresu gcichova@system.sk .

Všetky servisné prípady si musíte zaregistrovať na EPSON hotlinku

Hotlinka pre SR: 02/32786682, alebo www.epson.sk,

Nahlásiť je potrebné: Model, sériové číslo, podrobný popis závady, adresa zvozu, meno, telefón, mail + kópia predajnej faktúry. Epson zabezpečí zvoz.

ASC-SK s.r.o.
, Beniakova 2, 949 01 Nitra , hotline: 02/ 52625241, e-mail: epson.sk@ri-s.at , 0911-690-700
Prime service, spol. s r.o. , Čajkovského 8, 984 01 Lučenec tel. : 047/433 15 17 kl.126 tel., e-mail: branislav.baranyi@primeservice.sk
Prime service, spol. s r.o. - pobočka Bratislava, Šancova 48, 811 05 Bratislava tel. : 02/524 96 616, email : juraj.elias@primeservice.sk

 

Epson video/dáta

Projektory
ASC-SK s.r.o., Podháj 137, Bratislava 841 03, Bratislava-Lamač, t.č.: 02/ 52625231, tel.: 0850 111 429, e-mail: office@asc-sk.sk, web: www.asc-sk

FUJITSU - Siemens monitory

C.C.C. s r.o.
Varšavská 11
831 03 Bratislava

FUJITSTU - Siemens PC, ntb a i.

Swiss, spol. s. r.o., Wolkrova 2, 851 01 Bratislava - Petržalka, Tel.: 02 / 6720 2080, Fax: 02 / 6720 2081, servis@swisshp.sk

Swiss, spol. s. r.o., Hurbanova 6 - areál SPŠ J. Murgaša, 974 01 Banská Bystrica, Tel. č.: 048 / 415 1768, Fax č.: 048 / 415 1769, E-mail: servisbb@swisshp.sk

Hannspree - poskytovanie servisu

Poskytovanie servisných služieb na všetky produkty značky HANNSPREE je na Slovensku zabezpečené prostredníctvom firmy MYPROFI. V prípade reklamácii produktov HANNSPREE sa prosím informujte u uvedenej firmy.

 

GARMIN

CONAN s.r.o.
Murgašova 18, 010 01 Žilina
tel: +421 41 700 2900, -01, -02
fax: +421 41 763 2616
servis@garmin.sk

Bezplatná linka HOTLINE je určená pre zákazníkov Garmin
PO - PIA: 8:00 - 18:00 HOD
0800 135 000 hotline@garmin.sk

GENIUS

 

GOCLEVER

Reklamácie môžete nahlasovať priamo na emailovu adresu servisu: servis@goclever.cz, servis@gocleverservis.cz.

Zvoz reklamácie nahláste cez www.gocleverservis.cz.

Pro objednaní reklamácie stačí zaslať žiadosť o opravu na uvedený emailový kontakt. Je potrebné uviesť presné a kompletné kontaktné údaje, telefonický kontakt pre kuriera, model a sériové číslo reklamovaného prístroja a reklamovanú závadu.

TEL číslo pre Hotline CZ +420 546 606 021

TEL číslo pre Hotline SK +421 220 266 051

HEWLETT PACKARD

 • Swiss, Wolkrova 2, Bratislava 851 01, Petržalka, Tel: 02/67202080, Fax: 02/67202081, kontakt Pivovarči, Obročník, servis@swisshp.sk
 • Swiss, spol. s r.o., Gemerská 3, 04011, Košice, Tel:055/7894358-9, Fax: 055/7894360, kontakt serviske@swisshp.sk
 • SWISS, spol. s r.o., Hurbanova 6 - areál SPŠ J. Murgaša, 974 01 Banská Bystrica, Tel. č.: 048 / 415 1768, Fax č.: 048 / 415 1769 servisbb@swisshp.sk
 • Datalan, Púchovská 8, 831 06 Bratislava, Tel.: 02 / 4920 7155, Fax: 02 / 4920 7166 servis@datalan.sk
 • Datalan Kapitulská 12, 974 01 Banská Bystrica Tel.: +421 48 415 39 33 Fax: +421 48 415 39 35 datalanbb@datalan.sk
 • Datalan Popradská 68, 040 01 Košice Tel.: +421 55 640 51 90 +421 55 640 52 46, Fax: +421 55 640 51 89 datalanke@datalan.sk
 • Datalan Dolné Rudiny 3, 010 01 Žilina Tel.: +421 41 500 62 30 Fax: +421 41 500 62 31 datalanza@datalan.sk
 • Datalan Námestie sv. Egídia 40/57, 058 01 Poprad , Tel.: +421 905 603 364 datalanpp@datalan.sk
 • PosAm, Odborárska 21, 831 02 Bratislava, Tel.: 02 / 4923 9384, Fax: 02 / 4923 9399, posam@posam.sk
 • PosAm, Odborárska 21, 83102 Bratislava, Tel.: 02/49239 384, Fax: 02/49239 399, posam@posam.sk
 • PosAm, Medený Hámor 15, 97401 Banská Bystrica, Tel.: 048/4714 393, Fax: 048/4714 390, vitalis@posam.sk
 • PosAm, Vozárova 5, 04017 Košice, Tel.: 055/7241 700, Fax: 055/7241 777, posam@posam.sk
 • PosAm, Rosinská cesta 11, 010 08 Žilina, Tel.: 041/5005 713, Fax: 041/5640 069, posam@posam.sk
 • AutoCont SK a.s., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, tel. +421 2 3278 8841, fax. +421 2 32788825, e-mail: servis_ba@autocont.sk
 • AutoCont SK a.s., Rudlovská cesta 64, 974 11 Banská Bystrica, tel. +421 48 4148 771, fax. +421 48 4163123, e-mail: servis_bb@autocont.sk
 • AutoCont SK a.s., Bardejovska 1/C, 040 11 Košice, tel. +421 55 6833 111,333, fax. +421 55 6833334 e-mail: servis_ke@autocont.sk
 • AutoCont SK a.s.,Strojnícka 1 , 080 06 Prešov, tel. +421 51 7710 584, fax. +421 51 7710 586 e-mail: servis_po@autocont.sk
 • AutoCont SK a.s., Rozmarínova 3 , 911 01 Trenčín, tel. +421 32 742 040,fax. +421 32 7742 042 e-mail: servis_tn@autocont.sk
 • AutoCont SK a.s., Bratislavská 29, 010 01 Žilina, tel. +421 41 5114 301,fax. +421 41 5114 320 e-mail: servis_za@autocont.sk

Ak chce zákaznik využit DOA procedúru /zariadenie je vadné do 30 dní od predaja a nemá onsite servis / musí priniesť komplet balenie s originálnou krabicou .

 

HTC SERVIS

 

VSP Data, a.s.

Service Park Area

Průmyslová 1181

391 02 Sezimovo Ústí II

Czech Republic

Loc: 49°22´23,78´´N, 14°42´16,57´´E

Tel.: +420 381 489 801

http://www.vspdata.cz/

Lenovo- celé portfólio ( okrem IdeaPad
IBM
IBM – Low End & Options Brand – IBM xSeries Service Server Part 1
Low End Storage Brand – System Storage DS3000 Family
CQ service, spol. s. r. o.
Sabinovská 10
Bratislava 821 02
T: +421 2 4820 4911
F: +421 2 4820 4912
http://www.cqservice.sk

 

DATALAN Stredisko outsourcingu a autorizovaného servisu
Púchovská 8
831 06 Bratislava
Tel.: +421 2 49 20 71 55
Fax: +421 2 49 20 71 66
servis@datalan.sk Pobočka Banská Bystrica
Kapitulská 12
974 01 Banská Bystrica
Tel.: +421 48 415 39 33
Fax: +421 48 415 39 35
datalanbb@datalan.sk Pobočka Košice
Popradská 68
040 01 Košice
Tel.: +421 55 640 51 90
+421 55 640 52 46
Fax: +421 55 640 51 89
datalanke@datalan.sk Pobočka Žilina
Dolné Rudiny 3
010 01 Žilina
Tel.: +421 41 500 62 30
Fax: +421 41 500 62 31
datalanza@datalan.sk Pobočka Poprad
Námestie sv. Egídia 40/57
058 01 Poprad
Tel.: +421 905 603 364
datalanpp@datalan.sk

 

 • AutoCont SK a.s., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, tel. +421 2 3278 8841, fax. +421 2 32788825, e-mail: servis_ba@autocont.sk
 • AutoCont SK a.s., Rudlovská cesta 64, 974 11 Banská Bystrica, tel. +421 48 4148 771, fax. +421 48 4163123, e-mail: servis_bb@autocont.sk
 • AutoCont SK a.s., Bardejovska 1/C, 040 11 Košice, tel. +421 55 6833 111,333, fax. +421 55 6833334 e-mail: servis_ke@autocont.sk
 • AutoCont SK a.s.,Strojnícka 1 , 080 06 Prešov, tel. +421 51 7710 584, fax. +421 51 7710 586 e-mail: servis_po@autocont.sk
 • AutoCont SK a.s., Rozmarínova 3 , 911 01 Trenčín, tel. +421 32 742 040,fax. +421 32 7742 042 e-mail: servis_tn@autocont.sk
 • AutoCont SK a.s., Bratislavská 29, 010 01 Žilina, tel. +421 41 5114 301,fax. +421 41 5114 320 e-mail: servis_za@autocont.sk

 

ONICA MINOLTA tlačiarne

Konica Minolta Slovakia, Černyševského 10, 851 01 Bratislava, Tel.: 02 / 6828 2222, Fax: 02 / 6828 2262, servis_ba@konicaminolta.sk
KONICA MINOLTA Fototechnika

TV-AV Elektronic s.r.o. , Hviezdoslavova 9, SK 010 01 Žilina, Slovak Republic, tel.: + 421-41-5626061

LEXMARK

 • SWISS, spol. s. r. o., Wolkrova 2, 851 01 Bratislava, Tel.: 02/6720 2080

 • SWISS, spol. s. r. o., Hurbanova 14a, 974 01 Banská Bystrica, Tel.: 048/415 1768

 • SWISS, spol. s. r. o., Gemerská 3, 040 01 Košice, Tel.: 055/789 435

LG reklamácie LCD monitory

http://www.realtimetec.cz/rma

LG Info LINKA

Zákazníci zo Slovenskej Republiky

volajte číslo 0850 111 154

LOGITECH-LABTEC

V prípade akýchkoľvek problémov s reklamáciami Logitech / Labtec do servisných stredísk kontaktujte:
logitech@fixit-service.com

 

MEIZU

VSP Data, a.s.

Service Park Area

Průmyslová 1181

391 02 Sezimovo Ústí II

Czech Republic

Loc: 49°22´23,78´´N, 14°42´16,57´´E

 

Tel.: +420 381 489 801

http://www.vspdata.cz/

 

Objednání dopravy:

http://services.vspdata.cz/case-new/

 

Informace o stavu Vaší zakázky naleznete na:

http://services.vspdata.cz/case-info/

MICROSOFT XBOX

http://www.xbox.com/sk-SK/support/contact/

MIO

zákaznik sa zaregistruje na stránke http://service.mio-tech.com (podrobný návod registrácie je nižšie). Registráciou sa stane členom Mio klubu, z čoho mu vyplývaju určité výhody ako info o novinkách, upgrade máp a pod.)

- zákaznik vyplní cez internet "žiadosť o opravu"
- prepravná spoločnosť DPD vyzdvihne prístroj na adrese, ktoru zadá zákaznik a takisto opravený zašle na adresu, ktorú vyplní zákazník pri žiadosti o opravu
- všetky náklady spojené s oprávnenou reklamáciou znáša spoločnosť Mio Technology.

MOTOROLA

Reklamovaný tovar treba dodať s priloženým záručným listom a dokladom o predaji.

Servis:
PPI-ETC SLOVAKIA, s.r.o.
Dvojkrížna 47
820 13 BRATISLAVA
Tel.: +421 2 4641404 - 6
Fax.:+421 2 45522308
mail: servis@ppi-etc.sk
hodiny: pondelok až piatok 9:00 - 17:00 Pre prijatie záručnej reklamácie je nutné priložiť potvrdený záručný list pečiatkou dílera!

MOULINEX

Viliam Šlank - ELSPO Elektroplyn servis

Spojová 19
974 04 Banská Bystrica
+421905944719
+421484135535
+421484135521
elspo@slovanet.sk

Eva Kašová-ELP

Predmestská č.55
010 01 Žilina
+4210908 927586, 00421904 484375
+421417232641
+421417248286
elp-evakasova@pobox.sk

LASER Komárno, spol. s r. o.

Mesačná 20
945 01 Komárno
+421 905 602 292
+421 35 77 02 688
+421 35 77 02 688
servis@laser-kn.sk

Július Marton , MARTON-SERVIS

Baštová 47/B
080 01 Prešov
+421907137334
+421517723487
+421517582441
martonservis@nextra.sk

Julius Marton, MARTON-SERVIS

Hlinkova 21
040 01 Košice
+421 905 759 428
+421556337921
+421556337921
servismarton@nextra.sk

PANAX F.C.S., spol. s.r.o.

Kopčianska 16
852 21 Bratislava
+421903509582
+421 2 63 53 10 14
+421 2 63 53 10 15
zaickova@zppanax.sk

Eson spol. s r.o.

Železničná 7281/16A
911 01 Trenčín
+421907664295
+421326586385
+421326856385
eson@stonline.sk

ERVO SERVIS spol. s r.o.

Kollárova 9
91701 Trnava
+421903628642
+421335502078
ervoservis@gmail.com

ERVO SERVIS spol. s r.o.

Čermáňske nám. 11
949 01 Nitra
+421911628643
ervoservis.nitra@gmail.com

Hospol elektro, s.r.o.

Rustaveliho 7
831 06 Bratislava
+421244887124
hospol@hospol.sk

Navigon

Koncom júla 2011 došlo k dohode o akvizícii firmy Navigon americkým výrobcom GARMIN. Vzhľadom na zmenu stratégie spoločnosti Navigon ohľadne distribúcie a servisu, sa spoločnosť Navigon rozhodla centralizovať svoje servisné stredisko. Z toho dôvodu všetky reklamácia, ktoré budú po tomto termíne zaslané do servisného strediska LC Trading s.r.o., budú automaticky zaslané späť zákazníkovi na jeho náklady ! ! !

Navigon bude riešiť všetky nové reklamácie spôsobom „Door to door“, čiže zákazník si emailom, prípadne telefonicky objedná zvoz reklamácie, následne bude prístroj vyzdvihnutý kuriérom a zaslaný do nemeckého servisu Navigon.

Pre objednávanie reklamácií je zriadený e-mail support.cz@garmin.com, prípadne česká telefonická linka: +420-2-28882061, kam sa dovoláte v pracovných dňoch Po-Pia medzi 10:00 – 18:00. (Cena hovoru je spoplatnená ako zahraničný hovor do ČR, v závislosti od cenníka daného operátora).

Pre žiadosť o reklamáciu môžete do e-mailu uviesť nasledujúce údaje:
Chcel by som reklamovať prístroj:
Model: Navigon XXXX SN: (seriálové číslo uvedené na výrobku alebo obale)
Závada: (podrobný popis závady)
Dátum predaja: (treba priložiť kópiu nákupného dokladu)
Kontakt: (Meno, Priezvisko, Adresa, E-mail, Telefón)

Dôležité upozornenie: Ak sa na prístroji vyskytne závada, ktorá bola spôsobená mechanickým poškodením, prípadne neoficiálnym softvérovým zásahom, alebo nebude doložený platný doklad o záruke, bude následne celý servisný zásah spoplatnený spolu s nákladmi na prepravu. Cena za diagnostiku mimozáručnej závady je približne 50 € s DPH.

NEC

Je potrebné kontaktovať dispečing servisného strediska
IMPROMAT-COMPUTER s.r.o. Tř.T.Bati 5267, 762 02 Zlín, ČR
ktoré zabezpečí zvoz, opravu a následné doručenie produktu na svoje náklady.

Tel: +420 577 213 151
Mail: computer-dispecink@impromat.cz

NIKON

Kontakty Slovenská republika

http://www.nikon.sk/sk_SK/footers/contacts.page?lang=

VSP DATA SK s.r. o.
Nová Rožňavská 3, 831 04 Bratislava, Slovenská republika
tel.: +421 245 691 375
IČO: 47121700

WEB: www.vspdata.sk

Otváracia doba: Po - Pá: 09:00 - 16:00

GPS súradnice:
48°10'51"N
17°10'8"E

 

NOKIA

Autotel Bratislava

Obchodné centrum Danubia
Panónska cesta 16
851 04 Bratislava

telefón servis: +421 907 709 000

+421 908 725 250

OKI tlačiarne

Informačná Technika, Odeska 37, Bratislava, tel. 54647321

OLYMPUS

OLYMPUS Sk, s.r.o.
Slovnaftská 102
82 105 Bratislava

Na tejto adrese je aj servis Spotrebného tovaru ( fotoaparáty, záznamníky...):

Otváracie hodiny: pondelok - piatok: 10:00 – 11:30 12:00-16:00

tel.. 02 / 49 20 94 11
fax. 02 / 44 45 76 35

info@olympus.sk

PACKARD BELL

Napíšte nám

Packard Bell
Na Hřebenech II 1718/10
140 00, Praha 4
Czech Republic
http://www.packardbell.com

Technické otázky
Pokiaľ potrebujete tecchnickú podporu k produktom Packard Bell. Zavolajte na toto telefónne číslo: Tel: 531027774
service_brno@packardbell.com

Service center address:
CTPark Brno
Turanka 110
627 00 Brno-Slatina
Czech Republic


Servisné centrum Packard Bell
V případě poruchy Vašeho produktu Packard Bell můžete nahlásit opravu telefonicky na níže uvedeném čísle, v pracovních dnech mezi 8:00 a 17:00

Při telefonickém nahlášení opravy mějte, prosím, připraveno sériové číslo produktu a pokud je produkt v záruce, tak též nákupní doklad. Náš operátor Vás bude informovat o dalším postupu.

Nebude-li se na poruchu vztahovat záruka, budeme Vás o tom neprodleně informovat. Pokud nebudete v takovém případě požadovat nezáruční placenou opravu, tak Vám zašleme produkt bezplatně zpět. Budete-li mít zájem o provedení opravy jako placené nezáruční, připravíme pro Vás cenovou nabídku. V případě jejího odmítnutí Vám bude účtována diagnostika a doprava, v částce nepřevyšující 800 Kč vč. DPH. U starších modelů, které se již nevyrábí, platí tato cenová nabídka v případě, že lze zajistit náhradní díly. Pokud bychom nebyli schopni zajistit náhradní díly, nebudou Vám účtovány žádné poplatky.

Před zasláním notebooku/PC do servisu se prosím ujistěte, že se nejedná o softwarový problém. Pro vyloučení softwarového problému Vám zdvořile doporučujeme zálohovat data a provést obnovu systému do původního továrního nastavení . V případě, že se jedná o softwarový problém nebo o jiný problém vyžadující obnovu systému, provedeme obnovu systému do původního stavu po zakoupení počítače. Zdvořile upozorňujeme, že v případě obnovy systému ztratíte data uložená na HD.

Servisní středisko není technicky ani personálně zařízeno pro osobní vyzvednutí produktů. Proto není možné produkt vyzvednout po opravě osobně. I zákazníkům z Brna a okolí bude jejich produkt po opravě doručen na místo, které sami určí.

Kontaktný telefón Call Centrum: +4212 49207070


Adresa:
Servisní centrum Packard Bell,
CTPark Brno
Tuřanka 110
627 00 Brno-Slatina
service_brno@packardbell.com

PANASONIC Telekomunikačná technika

 • FaxCOPY, Domkárska 15, 821 05 Bratislava, Tel.: 02/ 4341 3800, 0820-111 010, Fax: 02/ 4341 3798, e-mail: faxcopy@faxcopy.sk

 • INTEC Plus, spol. s r.o., Stará prievozská 2, 821 09 Bratislava, Tel.: 02/ 5341 1372, Fax: 02/ 5341 3496, e-mail: intecpl@intecpl.sk

PANASONIC Spotrebná elektronika

 • Avpro, s.r.o., Budovateľská 23, 821 08 Bratislava, Tel.: 02 / 5557 2310, 0908 786 457, Fax: 02 / 5564 2772, servis@avpro.sk

PHILIPS monitory

Monitory Philips servisuje firma Asupport, s.r.o.


ASUPPORT
Stará Vajnorská 17/A
831 04 Bratislava

Tel: +421 2 5262 6557
Tel: +421 2 5262 6558
Fax: +421 2 5262 6559
asupport@asupport.sk
Otváracia doba

Pondelok až štvrtok
9:00 - 12:00 ; 13:00 - 17:00

Monitory Philips servisuje firma Datalan,

Púchovská 8, 831 06 Bratislava. Zvoz ZDARMA zabezpečuje po telefonickej objednávke kuriér firmy DATALAN, treba telefonicky objednať u p. Kučeráka, tel.: 02 / 4920 7155 alebo je možné zaslať výrobok na vlastné náklady do firmy DATALAN v Bratislave alebo odovzdať na ktorejkoľvek pobočke.

e-mail: servis@datalan.sk

PHILIPS PC repro, kamery, telefóny, audio/video

PHILIPS PC

TWIS
Kalinčiakova31
83 104,Bratislava
Slovenská republika
tel.: +421 -2 - 44 45 85 14, 44 37 29 00
fax:+421 - 2 - 44 45 85 13
e-mail: twis@twis.sk ak sa nepodarí produkt vymaniť, treba kontaktovať Philips, kontaktná osoba vo Philipse Michal Ochotnicky, michal.ochotnicky@philips.com
tel.:20666144

ROWENTA

Viliam Šlank - ELSPO Elektroplyn servis

Spojová 19
974 04 Banská Bystrica
+421905944719
+421484135535
+421484135521
elspo@slovanet.sk

Eva Kašová-ELP

Predmestská č.55
010 01 Žilina
+4210908 927586, 00421904 484375
+421417232641
+421417248286
elp-evakasova@pobox.sk

LASER Komárno, spol. s r. o.

Mesačná 20
945 01 Komárno
+421 905 602 292
+421 35 77 02 688
+421 35 77 02 688
servis@laser-kn.sk

Július Marton , MARTON-SERVIS

Baštová 47/B
080 01 Prešov
+421907137334
+421517723487
+421517582441
martonservis@nextra.sk

Julius Marton, MARTON-SERVIS

Hlinkova 21
040 01 Košice
+421 905 759 428
+421556337921
+421556337921
servismarton@nextra.sk

PANAX F.C.S., spol. s.r.o.

Kopčianska 16
852 21 Bratislava
+421903509582
+421 2 63 53 10 14
+421 2 63 53 10 15
zaickova@zppanax.sk

Eson spol. s r.o.

Železničná 7281/16A
911 01 Trenčín
+421907664295
+421326586385
+421326856385
eson@stonline.sk

ERVO SERVIS spol. s r.o.

Kollárova 9
91701 Trnava
+421903628642
+421335502078
ervoservis@gmail.com

ERVO SERVIS spol. s r.o.

Čermáňske nám. 11
949 01 Nitra
+421911628643
ervoservis.nitra@gmail.com

Hospol elektro, s.r.o.

Rustaveliho 7
831 06 Bratislava
+421244887124

hospol@hospol.sk

SAMSUNG mobilné telefóny

zariadenie je nutné odoslať s požiadavkou predajcu na servis/diagnostiku/predpredajnú opravu/odstúpenie od zmluvy, je potrebné riadne špecifikovať vadu od zákazníka, prípadne uviesť telefónne číslo na zákazníka pre konzultáciu navodenia závady.

V prípade záručnej opravy doložiť doklad preukazujúci záruku.

Zariadenie treba pripraviť na prepravu - zabaliť a ochrániť proti poškodeniu pri preprave - objednať si kuriéra prepravnej spoločnosti UPS (tel. číslo 16877) a na náklady príjemcu odoslať do servisu.

V prípade nezáručnej / platenej opravy bude zariadenie zo servisu vrátené na dobierku späť predajcovi po vopred odsúhlasenom cenovom návrhu.

V prípade zistenia nezhody je nutné túto skutočnosť oznámiť servisu do 24hodín od doručenia.

telefocky/mailom sa vie zákazník informovať na telefónnom čísle / maily

GSM - 0903/701802, servis@esc.sk

adresa pre odoslanie zariadenie k nám do servisu je

ESC sk s.r.o.

Dvojkrížna 47

821 07 Bratislava

Fyzicky je možné odovzdať reklamáciu tu:

Zákaznícke centrum
Galvaniho Business Centrum IV
Galvaniho 17/C, BA
Otváracie hodiny:
Po-Pia 09:00-18:00 tel : +421 903 701 803

SAMSUNG monitory

Vadné zariadenie je potrebné pripraviť na prepravu - zabaliť a ochrániť proti poškodeniu pri preprave - kontaktovať servisné stredisko ESC sk s.r.o. na mailovej adrese servis@esc.sk - odoslať výrobné číslo,model a typ zariadenia.Je potrebné riadne špecifikovať vadu od zákazníka, prípadne uviesť telefónne číslo na zákazníka pre konzultáciu navodenia závady. V prípade záručnej opravy doložiť doklad preukazujúci záruku.

V prípade nezáručnej / platenej opravy bude zariadenie zo servisu vrátené na dobierku späť predajcovi po vopred odsúhlasenom cenovom návrhu.

V prípade zistenia nezhody je nutné túto skutočnosť oznámiť servisu do 24hodín od doručenia.

Telefocky/mailom sa vie zákazník informovať na telefónnom čísle / maily

IT/TV/AV - 0903/701803, servis@esc.sk

adresa pre odoslanie zariadenia do servisu je:

Fyzicky je možné odovzdať reklamáciu tu:

ESC sk s.r.o.

Dvojkrížna 47

821 07 Bratislava


Zákaznícke centrum
Galvaniho Business Centrum IV
Galvaniho 17/C, BA
Otváracie hodiny:
Po-Pia 09:00-18:00 tel : +421 903 701 803

TV-AV Elektronic spol. s r.o.
Hviezdoslavova 9
010 01 Žilina
tel.č.: 041/ 5626061
fax: 041/ 5623915
e-mail: tvav@tvav.sk
url: www.tvav.sk

otváracie hodiny: po-ut, štv-pia 8:00-11:30 12:30-16:30
str 10:00-11:30 12:30-18:00

alebo

T.V.A. servis, spol. s r. o.
Južná trieda 48/D
040 01 Košice
tel.č.: 055/ 63 385 01, 63 381 35
fax: 055/ 63 236 49
e-mail: tvaservis@tvaservis.sk
url: www.tvaservis.sk

otváracie hodiny: po - pia 9:00-12:00 13:00-17:00

Tovar sa posiela na náklady príjemcu (UPS)

SAMSUNG tablety, mobilné telefóny, fotoaparát GALAXY CAMERA,

zariadenie je nutné odoslať s požiadavkou predajcu na servis/diagnostiku/predpredajnú opravu/odstúpenie od zmluvy, je potrebné riadne špecifikovať vadu od zákazníka, prípadne uviesť telefónne číslo na zákazníka pre konzultáciu navodenia závady.

V prípade záručnej opravy doložiť doklad preukazujúci záruku.

Zariadenie treba pripraviť na prepravu - zabaliť a ochrániť proti poškodeniu pri preprave - objednať si kuriéra prepravnej spoločnosti UPS (tel. číslo 16877) a na náklady príjemcu odoslať do servisu.

V prípade nezáručnej / platenej opravy bude zariadenie zo servisu vrátené na dobierku späť predajcovi po vopred odsúhlasenom cenovom návrhu.

V prípade zistenia nezhody je nutné túto skutočnosť oznámiť servisu do 24hodín od doručenia.

telefocky/mailom sa vie zákazník informovať na telefónnom čísle / maily

GSM - 0903/701802, servis@esc.sk

adresa pre odoslanie zariadenie k nám do servisu je

ESC sk s.r.o.

Dvojkrížna 47

821 07 Bratislava

Fyzicky je možné odovzdať reklamáciu tu:

Zákaznícke centrum
Galvaniho Business Centrum IV
Galvaniho 17/C, BA
Otváracie hodiny:
Po-Pia 09:00-18:00 tel : +421 903 701 803

SAMSUNG
notebooky,tlačiarne,kopírky,faxy

zariadenie pripraviť na prepravu - zabaliť a ochrániť proti poškodeniu pri preprave - kontaktovať servisné strediskoESC sk s.r.o. na mailovej adrese servis@esc.sk - odoslať výrobné číslo,model a typ zariadenia.Je potrebné riadne špecifikovať vadu od zákazníka, prípadne uviesť telefónne číslo na zákazníka pre konzultáciu navodenia závady. V prípade záručnej opravy doložiť doklad preukazujúci záruku.

V prípade nezáručnej / platenej opravy bude zariadenie zo servisu vrátené na dobierku späť predajcovi po vopred odsúhlasenom cenovom návrhu.

V prípade zistenia nezhody je nutné túto skutočnosť oznámiť servisu do 24hodín od doručenia.

telefocky/mailom sa vie zákazník informovať na telefónnom čísle / maily

IT/TV/AV - 0903/701803,

adresa pre odoslanie zariadenie k nám do servisu je

ESC sk s.r.o.

Dvojkrížna 47

821 07 Bratislava

GSM - 0903/701802, servis@esc.sk

Fyzicky je možné odovzdať reklamáciu tu:

Zákaznícke centrum
Galvaniho Business Centrum IV
Galvaniho 17/C, BA
Otváracie hodiny:
Po-Pia 09:00-18:00 tel : +421 903 701 803

Dvojkrížna 47, 821 07 Bratislava

Po-Pia 09:00-18:00 tel : +421 903 701 803

SAMSUNG - spotrebná elektronika

http://www.samsung.com/sk/support/location/supportServiceLocation.do?page=SERVICE.LOCATION

SHARP

http://www.sharp.sk/sk

SCOTT

 

Servisne stredisko LC Trading s.r.o.

 

LC Trading
Bratislavska 45
917 02 Trnava

 

Michal Hornak, servisny technik
Hornak@lctrading.sk
Dir. link: 033/2933108
Fax: 033/2933107

SHARP

Riešenie reklamácií Sharp komunikujte cez adresu:

serviceoperations.SEG@sharp.eu:

Postup pre prípadne servisné reklamácie je nasledujúci:

- výrobok nezasielejte na servis!

- po prijatí tovau kontaktujte vyššie uvedenú mailovú adresu s informáciou o modele, sériovom čísle, závade

- na základe týchto informácií vás kontaktujú s následnými pokynmi (či zaslať výrobok do servisu, alebo sa vystaví dobropis apod.)

SONY ERICSSON

servisné stredisko pre mobilné telefóny a príslušenstvo značky Sony-Ericsson:

AUTOTEL, Vajnorská ul. 127 (oproti POLUSu), 83104 Bratislava, Tel.: 02 / 4445 2222,sonyericsson@autotel.sk, www.autotel.sk

TOM TOM Manuál k nahláseniu reklamácie prístroja TomTom

 

1. Na webstránke http://www.tomtom.com si zvoľte CZ lokalizáciu

2. Zaregistrujte sa - v pravo hore je "vytvoriť účet"

3. Zavolajte na číslo +420 239000491

4. Operátorovi nadiktujete sériové číslo zariadenia (SN:) a e-mail, na ktorý ste registrovali vaše zariadenie, popíšete závadu.

5. Do 15 min sa Vám v menu moje opravy vytvori nová RMA a do emailu Vám zašlú štítok UPS, ten vytlačíte a nalepíte na krabicu s reklamovým prístrojom

6. Zavoláte kuriéra (predvoľba Vášho mesta) + tel. číslo: 16 877

 

 

Najčastejšie závady a možnosť ich odstránenia býva popísaná i v sekcii „Podpora“

Nájdete tam napríklad:

-návod na inštaláciu aktualizácie

-informácie ohľadne služby „My TomTom“ pre jednoduchú aktualizáciu prístroja

-informácie o opravách softwaru – napr. na odstránenie chyby príjmu signálu v novej sérii a pod..

-užívateľské príručky

TOPCOM

Servisne stredisko

Trust System s.r.o.
Mikovíniho 4 , 917 01 Trnava
reklamacie@trustsystem.sk
Dir. link: 033/2933124
Fax: 033/2933129

TOSHIBA

Servisné strediská

Bratislava

SWISS, spol. s r.o., Wolkrova 2, 851 01 Bratislava-Petržalka, Tel.: +421 2 67202080, Fax.: +421 2 67202081, e-mail: kmet@swisshp.sk,
URL: www.swisshp.sk

SWISS, spol. s r.o., Gemerská 3, 04011, Košice, Tel:055/7894358-9, Fax: 055/7894360, kontakt serviske@swisshp.sk
SWISS, spol. s r.o., Hurbanova 6 - areál SPŠ J. Murgaša, 974 01 Banská Bystrica, Tel. č.: 048 / 415 1768, Fax č.: 048 / 415 1769 servisbb@swisshp.sk

XEROX

 

Farebné tlačiarne A4 / A3 a farebné multifunkčné zariadenia A4

PS Products spol. s r.o.
Líščie údolie 29, 841 04 Bratislava
tel.: 02/6428 5126; fax: 02/6428 5127; servis@phaser.sk

Čiernobiele multifunkčné zariadenia A3 a farebné multifunkčné zariadenia A3

Zoznam partnerov na adrese: http://www.xerox.sk/servisna-podpora/servisny-dispecing.html
V prípade, že Xerox kompatibilný toner alebo atrament poškodí zákazníkovi tlačiareň, prosím volajte Xerox - hotline:
tel.č.: +420 721 390 911.